Розділ 4

РЕФЕРЕНДУМ. ВИБОРИ

Стаття 74. Народне волевиявлення здійснюється через референдум, вибори та інші форми прямої демократії.

Стаття 75. Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни Київської Русі, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років.

Не мають права голосу громадяни, які за рішенням суду на час проведення виборів позбавлені волі та яких визнано судом недієздатними.

Стаття 76. Вибори Великого князя Київської Русі, народних обранців I-го рівня до загально національних депутатських зборів та народних обранців II-го рівня до місцевих депутатських зборів, а також суддів є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Виборцям гарантується вільне волевиявлення.

Стаття 77. Загально державний референдум призначається виключно Великим князем Київської Русі відповідно до його повноважень, встановлених цією Конституцією.

Загально державний референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян Київської Русі, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах регіонів і не менш як по двісті тисяч підписів у кожному регіоні.

Стаття 78. Виключно загально державним референдумом вирішуються питання про зміну території Київської Русі та її державного устрою.

Стаття 79. Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії (додається...).